Jant Yüzey Koruma

Tanım

Otomotiv sektörü için jant ve yapısal bileşenleri üreten küresel bir üretici olan Maxion Wheels, otomotivle ilgili ürünleri için yeni kaplama çözümleri arıyor.

 

Bu aktivitenin özü, şirket tarihimiz boyunca keşfedilmemiş veya üzerinde çalışılmaya devam edilen yeni kaplama yöntemleri hakkında fikirlerini veya kavramlarını önermektir. Öneri, malzemelerin ve yapıların gelecekteki fizibilite çalışmasını da içermeli, mevcut otomotiv düzenlemeleri ve güvenlik gereksinimlerini (yük, yüksek sıcaklık, darbe, korozyon, dayanıklılık, geri dönüşüm vb.) dikkate almalıdır.

Arka Plan

Yeni yüzey kaplama çözümlerinin araçlara sunulmasının birkaç nedeni bulunmaktadır, ancak mevcut pazarda en yaygın olanı jantların estetik dayanıklılığı artırma ihtiyacıdır.

Ayrıca, mobilite sektöründe elektrifikasyon ve paylaşımlı araçlara yönelimin olduğu bilinmektedir. Bu trendler için tasarımın farklılaştırıcı bir faktör olduğu, büyüyen bir talep ile takip edilmekte ve istenen görünümün daha da önem kazandığını göstermektedir.

Temel Başarı Kriterleri

Öneri, aşağıdaki unsurlardan bir veya daha fazlasında (karşılaştırma referansı otomotiv sektöründe kullanılan standart çelik veya alüminyum) bir iyileşme göstermelidir:

 • Azaltılmış dış hurda (örneğin, müşteri şikayetleri)
 • Mevcut ürünler üzerinde minimum maliyet etkisi;
 • İmalat esnekliği;
 • Artan üretkenlik;
 • Üretim sürecinde daha düşük karbon ayak izi
 • Korozyon önleyici özellikler;
 • Araç/jant performansı üzerinde olumsuz etki yapmamalıdır (örneğin, ağırlık, dayanıklılık)
 • Geri dönüştürülebilirlik.

Olumlu Diğer Yaklaşımlar

İstenen öneriler arasında şunlar örnek olarak verilebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Yeni kaplama teknolojileri
 • Biyomalzemeler
 • Kendini iyileştiren özelliklere sahip malzemeler
 • Nanoteknolojiye sahip malzemeler
 • Daha iyi direnç ve düşük enerjili sertleşme özelliği olan UV şeffaf kaplama
 • Grafen
 • Jantara işlevsellik kazandırmak için yeni yüzey teknolojileri/çözümleri

Hafif malzeme ile korozyon önleyici özelliklerin kombinasyonu (örneğin, yeni malzemenin yeni üretim süreci vb.) dahil olmak üzere tüm yeni kavramlar değerlendirilecektir.

Son ürün, müşteri spesifikasyonlarını karşılamalı, kimyasal ve mekanik testleri geçmelidir.

İlgilenilmeyen Yaklaşımlar

Deneysel desteği olmayan teorik fikirler kabul edilmeyecektir. Tek başına içgörüler yeterli değildir. Sunulan şey, yeterince şekillenmiş bir fikir veya kavram olmalıdır.

Gönderilecek Öğeler

Maxion Wheels çalışanlarının yanı sıra, şirketler (küçükten büyüğe), akademik araştırmacılar, diğer araştırma enstitüleri, danışmanlar, risk sermayesi şirketleri, girişimciler veya mucitler gibi harici kişilerden yanıtlar da beklenmektedir.

Kısa ve öz bir özet/strateji sunulmalıdır. Öneri, teknik yaklaşımı ve hangi bilgi boşluklarını ele aldığını kısaca açıklamalıdır. Benzersiz teknolojisi veya korunabilir fikri mülkiyeti olan teknoloji performansı, arka plan, teknikler ve yöntemler hakkında bilgi sağlamalıdır. Yanıt veren takımın ve ilgili deneyimlerinin açıklaması da yapılmalıdır. Bir öneri kabul edildiğinde, bütçeyi de içeren, önerilen proje aşamalarının bir taslağı ve belirli kilometre taşlarıyla bir proje planı sunulmasını bekliyoruz.