Odak Alanları

Odak Alanları

Mobilite-Otomotiv​

 • Elektrifikasyon
 • İleri malzeme teknolojileri
 • Yeni jant teknolojileri
 • Akıllı mobilite ve hareketlilik
 • Otonom ve elektrikli araçlar
 • Mobilite çözümleri
 • Akıllı üretim sistemleri
 • Mikromobilite

Enerji Depolama​

 • Atıl enerjinin depolanması
 • Isıl enerjinin dönüştürülmesi
 • Li-ion paketleme
 • Batarya geri dönüşümü
 • Batarya yönetim sistemleri
 • Batarya sağlığı
 • Yenilenebilir enerji

Endüstri 4.0​

 • Büyük veri ve veri analitiği
 • Artırılmış/Sanal gerçeklik
 • Yatay/Dikey yazılım entegrasyonu
 • Bulut bilişim teknolojileri
 • Dijital dönüşüm
 • Simülasyon teknolojileri
 • Siber güvenlik
 • Otonom sistemler
 • Veri ile üretim verimliliğini artırma
 • Kaynakların etkin kullanımı
 • Baştan uca izleme çözümleri

Tedarik Zinciri-Lojistik​

 • Akıllı lojistik ve rota optimizasyonu
 • İnsansız taşıma-yükleme
 • Akıllı depo yönetimi
 • Otomatik veri toplama
 • Dronelar ve güdümlü araçlar
 • Big data ile tedarik lojistiği yönetimi
 • Sensör sistemleri ile stok kontrolü

Sürdürülebilirlik

 • ArGe ve İnovasyon/Geleceğin iş alanlarına yatırım
 • Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik, 
 • Kaynakların verimli kullanımı, 
 • Enerji yönetimi ve karbonsuzlaşma (toplam tüketim, yenilenebilir enerji kullanımı vb.)
 • Karbon emisyonu yönetimi
 • Su yönetimi
 • Atık yönetimi ve döngüsel ekonomi 
 • Ürün yaşam döngüsünün çevresel yönetimi
 • Çevre dostu ürün ve hizmetler